Rob Cerneüs, een half Joodse Jordanees van Italiaanse komaf begon als docent en ontwikkelde zich gaandeweg tot kunstenaar. Aanvankelijk kon hij slechts beelden maken met schrootmateriaal, maar door zijn talent kreeg hij steeds meer naamsbekendheid. Hierdoor steeg het schroot dat hij had getransformeerd tot een kunstwerk vele malen in waarde. Zodoende kon hij een redelijk kapitaal opbouwen en zijn mogelijkheidheden als kunstenaar verbreden, zoals met andere materialen werken. Momenteel ligt zijn focus op speksteen, zoals bij zijn beeld van een morgenster, maar hij blijft inventief omgaan met verschillende materialen.